• Geoparken
 • Geoparken

  Landets eneste geologiske park ligger ved (gamle) Trondheimsveien ved Berger sandtak.  En «demonstrasjonsmur» gir opplysninger om de geologiske forekomstene en ser.

  Geoparken

   Sandmassene i dette området er fra ishavsmeltingen for ca. 9000 år siden.

  I geoparken finner du grunnfjellsbergarter som finnes i berggrunnen rundt Geoparken. I tillegg finner du også bergarter som har blitt fraktet til området med isbreer. 

  Til Geoparken kommer en ved å kjøre Trondheimsveien fra Skedsmokorset til Frogner.  Se veibeskrivelse i Google maps